ADAM WITKOWSKI.COM OBJECTS VIDEO AUDIO CV BLOG TEXT LINKS CONTACT


 


2nd MOON SYNDROME
| z Anią Witkowską

2013
instalacja świetlna | Kraków, Sopot
 więcej | more

 menu


 


WIECZÓR FAUNA


2013
instalacja, koncert

Wieczór Fauna to instalacja dźwiękowa oraz koncert, który odbył się
w ramach projektu Dźwiękowiska w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
w Gdańsku.
 więcej | more

 menu


 


ERROR INSTRUMENTS


2004
flash, HTML, JS | on-line instalation

Odwiedzający strony internetowe, na których znajduje się duża ilość banerów reklamowych, mamy do czynienia z niezwykle prostym "zjawiskiem", na którym opiera się pomysł Error Instruments - Flash Player odtwarzający równocześnie kilka zapętlonych filmów, nie jest w stanie ich wzajemnie synchronizować. Jeśli do każdego z filmów dodamy dźwięk, Player zaczyna "grać" w sposób, którego nie da się przewidzieć. Niektóre z filmów zostają wstrzymane, w innych odgrywany jest tylko dźwięk, etc. Sposób odtwarzania uzależniony jest od mocy procesora, wydajności karty graficznej, rozdzielczości ekranu, itd.

Error Instruments, to kilka stron „www” zawierających zestawy kilkusekundowych, zapętlonych i nastrojonych względem siebie filmów Flash. Kontrolując kolejność otwierania się stron, można tworzyć partytury, które stanowią szkielet kompozycji. Utwór w ten sposób zakomponowany zostanie jednak odegrany za każdym razem inaczej.
 więcej | more

 menu


 


4x12


2013
instax | 12 x unikat | Art Bazaar

Seria fotografi wykonanych na materiale Fuji Instax. Zdjęcia powstał w czasie sesji nagraniowej płyty "++" zespołu Trupa Trupa. Część fotografi znalazła się na okładce tego wydawnictwa.
 więcej | more

 menu


 


ENKLAWA
| z Anią Witkowską

2011
ingerencja w galblotę wystawową w Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie
 więcej | more

 menu


 


PEJZAŻ
| z Anią Witkowską

2011
600 plastikowych czarnych figurek 220x350x300 cm
drewno + plastik + światło 220x170x160 cm

_

LANDSCAPE | with Ania Witkowska

2011
600 black plastic figurines 220x350x300 cm
wood + plastic + light 220x170x160 cm
 więcej | more

 menu


 


RYSUNKI

od 2011
długopis na papierze, różne wymiary

_

DRAWINGS

since 2011
ballpen on paper, varius size

 więcej | more.

 menu


 


ARCHITEKTURA SAKRALNA W POLSCE, DRUGA POŁOWA XX WIEKU

2011
30 fotografii, różne wymiary, c-print_

SACRED ARCHITECTURE IN POLAND, SECOND HALF OF THE XX CENTURY

2011
30 photos, varius size, c-print
 więcej | more

 menu


 


OKŁADKI LP - SAMORZĄDOWCY Les danses macabre

2010 - 2011
rysunki na okładce płyty winylowej 30x30 cm
edycja: 66 unikatów

_

LP COVERS - SAMORZĄDOWCY Les danses macabre

2010 - 2011
drawings on LP covers 30x30 cm
edition: 66 uniques

 więcej | more

 menu


Adam Witkowski NIEDZIELA 140 x 94 cm  


NIEDZIELA

2010
fotografia, c-print 140 x 94 cm

_

SUNDAY

2010
photo, c-print 140 x 94 cm menu


 


RUCHOMY PAMIĘTNIK

2010
off-set, książka 24x21 cm
edycja: 500

_

THE MOVING DIARY

2010
off-set, book 24x21 cm
edition: 500

 więcej | more

 menu


 


UNTITLED 1

2010
fotografia, c-print
120 x 83 cm
edycja: 3

_

UNTITLED 1

2010
photo, c-print
120 x 83 cm
edition: 3


 menu


 


PRZEDPOŁUDNIE FAUNA

2009
instalacja dźwiękowa, akcja, obiekt (proste, jedno-oktawowe organy, zbudowane na bazie 8 fletów prostych, pompki do materaca, plastikowych butelek, gumowego wężyka, uszczelek, sklejki)

_

FAUN'S FORENOON

2009
sound instalation, action, obiect (raw, one-octave organ, made of 8 plastic flutes, pump,plastic bottles and plywood)

 więcej | more

 menu


 


SMOŁA NA PŁÓTNIE


2007 - 2008
smoła na płótnie, obrazy różnej wielkości


_

TAR ON CANVAS

2007 - 2008
tar on canvas, varius size

 więcej | more

 menu


 


DREAM MACHINE
| z Anią Witkowską

2010
instalacja, dźwięk

_

DREAM MACHINE | with Ania Witkowska

2010
instalation, sound


 menu


 


PAJĄKI Z WAJDELOTY


2009, 2011
fotografia, ksero, c-print
edycja: 3

_

SPIDERS FROM WAJDELOTY STREET

2009, 2011
photos, xsero, c-print
edition: 3
 więcej | more

 menu


 


ABSOLUTNIE


2005
instalacja, olej i akryl na płótnie
edycja: 2

_

ABSOLUTNOTART

2005
instalation, oil and acrylic on canvas
edition: 2
 więcej | more

 menu


 


CROATON W160AL

2009
8 x kolumna głośnikowa + audio 4 kanałow

_

CROATON W160AL

2009
8 x handmade speaker + audio 4 chanels
 więcej...

 menu


 


FAJKI POLSKIE


2005 - 2009
readymades, szkło
edycja: 3

_

POLISH PIPES

2005 - 2009
readymades, obiect, glass
edition: 3
 więcej | more

 menu


 


ALMOST PARADIES


2008
c-print 3 x 100x100 cm
edycja: 3

_

ALMOST PARADIES

2008
c-print 3 x 100x100 cm
edition: 3
 więcej | more

 menu


 


SYF

2009
relief 250x150 cm

_

SHIT

2009
relief 250x150 cm


 menu


 


NAJWIĘKSZA SEKTA

2007
bilboard, akryl na papierze 238x504 cm

_

THE BIGGEST SECT

2007
bilboard, acrylic on paper 238x504 cm


 menu


 


PORTRETY TRUMIENNE
| z Anią Witkowska

2008, 2010
16 x blacha, lakier samochodowy, różne wymiary
16 x pleksi, różne wymiary
edycja: 2

_

COFFIN PORTRAITS | with Ania Witkowska

2008, 2010
16 x sheet metal, car varnish, varius size
16 x plastic, varius size
edition: 2


 menu


 


THE TRUTH DOESN'T INCLUDE HINTS


2007
offset, partytura graficzna
adycja: 1000

_

THE TRUTH DOESN'T INCLUDE HINTS

2007
offset, graphic score
adition: 1000


 menu


 


DLA MAGRITT'A


2005
fotografia, c-print 105x148 cm
edycja: 3

_

FOR MAGRITT

2005
photo, c-print 105x148 cm
edition: 3


 menu


 


MANTRA
| z Anią Witkowską

2007 / 2008
80 slajdów (loop)

_

MANTRA | with Ania Witkowska

2007 / 2008
80 slides (loop)


 menu


 


DLA MARTIN'A CREED'A

2005
plastik, readymade

_

FOR MARTIN CREED

2005
plastic, readymade


 menu


 


ERRATA

2005
readymade, offset


 menu


 


LET ME BE YOUR HUMAN TOY

2005
instalacja, lustro + farba

_

LET ME BE YOUR HUMAN TOY

2005
iinstalation, mirror + black paint


 menu


 


SKULL


2003
akryl na płótnie 160x200 cm

_


SKULL

2003
acrylic on canvas 160x200 cm


 menu