cv
 
enklawa | z Adamem Witkowskim | ingerencja w gablotę | Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie | 2011
zdjęcia z montażu: Stach Szabłowski